Minden földre

In omnem terram
Apostolok közös része
Graduále
Bibliai szakasz: Zs 18,5.2.4 Forrás: ÉE 653 (805. oldal), GH 434 (401. oldal)

Az Egyházatyák értelmezése szerint ahogy a teremtés rendjében a természet a (mennybolt) hirdeti Isten létét és fenségét, úgy a megváltás rendjében az apostoli igehirdetés által lesz egészen tisztává és teljessé ez a tanúságtétel. Így tehát az apostolok az „egek”, melyek minden jóakaratú embernek megérthető szavakkal a földkerekség széléig hirdetik Isten dicsőségét.

Kotta

Minden földre eljut az ő hangjuk * a földkerekség széléig szól az Ő igéjük.

V. (!) Az egek az Isten dicsőségét hirdetik, *
és kezének műveiről beszélt / a mennybolt.
A FÖLDKEREKSÉG SZÉLÉIG.
V. Nem olyan beszéd ez, † s nem olyan szavak, *
hogy ne foghatnád föl, mit / mondanak.
A FÖLDKEREKSÉG SZÉLÉIG. MINDEN FÖLDRE.