Mikor Máriához az Isten angyala

Március 25. | Gyümölcsoltó Boldogasszony
Népének
Dallam: 17. századi, erdélyi népi gyűjtés szerint. Szöveg: Kájoni Kancionálé. Forrás: ÉE 265 (330. oldal)

Az angyali üdvözletről.

Ádventre és Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepére.

Kotta

(1) Mikor Máriához az Isten angyala
Názáret városba az égből leszálla,
kit szent imádságban Gábriel talála,
ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szóla:

(2) „Üdvözlégy, Mária, kit Isten szeretett,
sok nemzetek közül magának eljegyzett,
Készíts azért szállást az Isten Fiának,
mert Téged választott szentséges Anyjának.”

(3) „Az Úrnak Igéjét örömmel elvárom,
mint Isten akarja, én is úgy akarom,
tiszta hajlékomba, ha tetszik, bezárom,
mert szüzességemben tudom, nem lesz károm.”

(4) Világosítsa meg az Úr én házamat,
ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat,
piros hajnal után hozza fel napomat,
hogy meglássam én is az én Krisztusomat!