Elébe adta az Úr

Statuit ei Dominus
Püspök-hitvallók közös része
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Sirák 45,30; Zs 131,13,16 Forrás: ÉE 660 (811. oldal), GH 450 (411. oldal)

A béke szövetsége: az Újszövetség, melynek gondját az ünnepelt főpapra bízta az Úr. S ő jó elöljáró, azaz hűséges, okos szolga. De nemcsak tanítója és kormányzója az Egyháznak, hanem az új Sionnal fölszentelt, isteni jeggyel megpecsételt papja, liturgiájának szolgája lett.

Kotta

Elébe adta az Úr a béke szövetségét, és elöljáróvá tette őt, hogy övé légyen a papi méltóság örök időkig.

(1) Az Úr kiválasztotta Siont * őt kívánta magának lakó/helyül.
(2) „Kegyelembe öltöztetem papjait * és ujjongva ujjonganak / szentjei.” ANT.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.