Jézus bemutatásának ünnepére

Február 2. | Urunk bemutatása a templomban
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1113. oldal

Kotta

Ékesítsd fel nászházadat, Sion, és fogadd a Királyt, Krisztust! Öleld át Máriát, mert ő a mennyeknek Kapuja; ő hordozta a dicsőség Királyát, az új fényességét. Megáll a Szűz, s karjában hozza Fiát, ki „hajnalcsillag előtt született,” kit Simeon ölébe véve a népeknek kihirdetett: hogy ő az élet és halál Ura, a világ Üdvözítője!
Az ünnepi körmenet szövegéből.

Mária a szent városba, égi úrnő a templomba törvény szerint érkezvén, Ő, ki teljes méltósággal, íme, minő alázattal álll a templom küszöbén. Lépjünk hát be véle együtt, hogy szemlélvén ízlelhessük, mily nagy a Szűz öröme! Simeonnak, az öregnek, akit Isten ihletett meg, Jézusról szól éneke. Felismerte ő Istenét, nemzeteknek fényességét, Izraelnek Csillagát! S látta, amint feltámadnak vele sokan, égbe jutnak, meglájták a szent hazát. Te is örvendj azért, lelkem, hadd zengjenek a szívemben boldogságos énekek! Hiszen, ami történt itten, amit szemlélsz igaz hitben: érted voltak mindezek.
Kájon János kancionáléjából. Antal J. fordítása.