Dicsérjed, én lelkem

Lauda, anima mea
Szentek közös miséje a húsvéti időben
Offertórium Parafrázis
Húsvét 3. vasárnapja
Offertórium Parafrázis
Bibliai szakasz: Zs 145,1.2.6-10 Forrás: GH 190 (186. oldal)

Magunkon is megtapasztaltuk, miképpen emelt és oldozott fel minket Húsvétkor Isten; ezért adunk neki hálát ma és egész életünkben, jelesül a dicséret áldozatában, a szentmisében.

Kotta

(1) Dicsérjed én lelkem, az Urat, mindig az Urat hirdetem.
Mindaddig, míg csak engem éltet, énekem néki éneklem.
R. Dicsérjed én lelkem az Urat, mindig az Urat hirdetem.
Mindaddig míg csak engem éltet, énekem néki éneklem.

(2) Hűséges az Úr mindörökké, támasza a szenvedőknek,
megvédi az elnyomott szegényt, ételt ád az éhezőknek.
R. Dicsérjed én lelkem az Urat, mindig az Urat hirdetem.
Mindaddig míg csak engem éltet, énekem néki éneklem.

(3) Foglyokat kemény rabságukból nagy hatalommal kihozza,
árvának, özvegynek jó Atyja, ám a gonoszt ő megrontja.
R. Dicsérjed én lelkem az Urat, mindig az Urat hirdetem.
Mindaddig míg csak engem éltet, énekem néki éneklem.

(4) Bízzál az Istenben, ó Sion, országol, ím, a te Urad,
Ő birodalma véghetetlen, minden időkre megmarad.
R. Dicsérjed én lelkem az Urat, mindig az Urat hirdetem.
Mindaddig míg csak engem éltet, énekem néki éneklem.