Mária segítségéért a keresztviseléshez (Ligouri Szent Alfonz)

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1156. oldal

Kotta

Jóságos anyám, Mária!
Arra a fájdalomra és kínra kérlek, melyet akkor éreztél, mikor szent Fiadat halálra hurcolni láttad: esd ki számomra a kegyet, hogy béketűréssel viseljem azokat a pillanatokat, amikor az Istentől rámbocsátott kereszt súlyát érzem vállamra nehezedni.
Add boldogságodat, hogy és is életem fogytáig követhessem szent Fiadat keresztemmel.
Nyújts segítséget, hogy átjárjon az érzés: ártatlan Jézusoddal és Veled együtt viselem keresztemet.
A ti keresztetek is nehéz volt, miért érdemelnék én mást, szegény bűnös, aki megérdemlem a kárhozatot: és mi jogon kívánnék megszabadulni keresztemtől?
Szeplőtelen Szűz, bízom segítségedben, hogy keresztem béketűréssel hordozhatom.

Ámen!

(Liguori Szent Alfonz)