Lelkem tiszta lánggal ég

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Tárkányi-Zsasskovszky. Forrás: ÉE 248 (313. oldal)

Hála a segítő Szűzanyának.

Kotta

(1) Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted.
Rólad szólnom édesség, szívem úgy megilletted.
Hogy szerelmeddel fölbátorítál, kegyességeddel hűn ápolgattál.
Köszönöm, mint anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.

(2) Sok bajban és veszélyben segítettél, megvédtél,
Az Istentől énnekem sok—sok áldást megnyertél.
Ha fohászkodtam, hozzád szólottam, tőled mennyei jókhoz jutottam.
Köszönöm, mint anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.