Áldjátok az Istent

Benedicite Dominum
Szent Angyalok közös része
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 102,20.1.22 Forrás: ÉE 672 (821. oldal), GH 464 (423. oldal)

Az angyaloknak, e tiszta szellemeknek, erős hatalmaknak életük egész boldogító tartalmát e kettő teszi: látni, áldani Istent a mennyben, „uralkodásának helyén” – s megtenni híven az ő parancsát a földön, az emberek üdvösségének érdekében.

Kotta

Áldjátok az Istent, minden angyalai, ti erős hatalmak, kik hallván hangját, megteszitek híven az ő parancsát.

(1) Áldjad, én lelkem az / Urat * és egész bensőm az ő szent / nevét.
(2) Áldjátok, minden teremtményei, az / Urat * az ő uralkodásának minden / helyén. ANT.

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, * és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.