Szent N. vértanú

Egy vértanú közös része
Népének
Vértanúk közös része
Népének
Dallam: XVII. századi, népi gyűjtés szerint. Szöveg: Orgonahangok alapján. Forrás: ÉE 254 (319. oldal)

Ének a vértanúkról. „Ezek azok, akik a nagy szorongatásból jöttek... Ezért az Isten trónja előtt vannak, nem éheznek és nem szomjaznak többé... a királyi széken trónoló Bárány a pásztoruk, s az élet vizeinek forrásához vezeti őket, és Isten letöröl szemükről minden könnyet” (Jel 7,13-17). ! Ha a szent neve háromszótagú, az első hangot megkettőzzük.

Kotta

(1) Szent N. vértanú, akit ma ünneplünk,
éneklő örömmel mind együtt köszöntünk:
Krisztushoz közel vagy, hitben erős szerintünk,
dicséretet zengünk!

(2) Megvetve Istenért zsarnoki parancsot,
bálványnak hódolni térded meg nem hajtod,
félelmes bilincsek, tűzláng, szörnyű kínpad
hitedben nem ingat.

(3) Vége van immáron most a nagy kínoknak,
vérednek cseppjei rubintként ragyognak,
mennyegzős ruhádnak ez lett ékessége,
koronád szépsége.