Imádság szorongató szükségben

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1151. oldal

Kotta

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáit gyermekeidnek nem, te soha nem veted meg; hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya.
Ámen!