Két oszlopa igazságnak

Június 29. | Szent Péter és Pál apostolok
Népének
Dallam: Magyar Cantionale. Szöveg: Magyar Cantionale. Forrás: ÉE 274 (339. oldal)

Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepére (június 29. lásd „Sanctorale”-t). „Ősi Róma új szülői:” a pápák megismételt tanítása szerint Krisztus végakaratát, azt, hogy Péter legyen testvéreinek hitbeli megerősítője, aki látható központot és tájékozódási lehetőséget ad a híveknek, Péter és Pál vértanú-halála még földrajzi tekintetben is teljesítette. Ekkor lett ugyanis véglegessé, hogy Róma, az ősi birodalom középpontja lesz az egész földkerekségen elterjedt Egyház kristályosodási pontja, élő, lüktető szíve.

Kotta

(1) Két oszlopa igazságnak,
két csillaga e világnak:
Péter és Pál, szent hitünknek ültetői,
véretekkel ősi Róma új szülői!

(2) Ragyog immár koronátok,
örök égi boldogságtok,
tanítástok az Egyháznak igaz fénye,
segítsetek, el ne térjünk soha tőle!