Szűz Szülője Istennek

Virgo Dei Genitrix
Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1154. oldal

Kotta

Szűz Szülője Istennek:
te méhedbe zárta be magát,
kit világ be nem fogadhat:
az Istenember.

Benne van igaz hitünk,
mely világ bűneit törli,
s ím, megmarad sértetlenül
te szüzességed!

Irgalomnak szent anyja,
te hozzád kiált e világ,
jöjj, segítsd te szolgáidat:
Boldogasszony!

(Virgo Dei Genitrix)