Nepomuki szent János

Május 16. | Nepomuki Szent János vértanú
Népének
Dallam: XVII. századi, erdélyi népi gyűjtés szerint. Szöveg: Orgonahangok. Forrás: ÉE 268 (333. oldal)

Nepomuki Szent Jánosról (május 16., lásd a „Sanctorale”-t). Az Egyházat a királlyal szemben védelmező prágai vértanú-papot a jámbor hagyomány a gyónási titok szentjeként és védelmezőjeként is tiszteli.

Kotta

(1) Nepumoki szent János nevét hirdessétek,
dicsérjétek, áldjátok, mind, ti keresztények!
Istennek hű szolgáját, Krisztus igaz papját,
ki érette vállalta a vértanúk sorság.

(2) A királyné gyónását te el nem árultad,
a gyónási titkokat híven megtartottad.
A királyi parancsra ezért megkínoztak,
de a szentségtörésre téged rá nem bírtak.

(3) Kínzások a lelkedet mivel meg nem törték,
testedet a folyóba titkon bevetették,
ám csillagok szolgáltak, melyek beragyogtak,
tested körül éjszaka nagy fényt árasztottak.

(4) Téged, kit már tisztelünk szentek seregében,
pártfogónknak szólítunk, légy védőnk az égben:
papokat és híveket minden bajtól óvjad,
és a nyelvek bűneit tőlünk távolt tartsad.