Áldott vagy Szűz Mária

Benedicta et venerabilis
Szűz Mária miséje
Graduále
Augusztus 15. | Szűz Mária mennybevétele
Graduále
Szöveg: Régi egyházi szöveg. Forrás: ÉE 642 (790. oldal), GH 418 (390. oldal)

Kotta

Áldott vagy, szűz Mária, ki szüzességed sérelme nélkül * a Megváltónak anyja lettél.

V. Szűz szülője Istennek † a te méhedbe zárta be magát *
kit az egész világ be nem / fogadhat.
A MEGVÁLTÓNAK ANYJA LETTÉL.
V. Boldog vagy, szűz Mária † és minden tiszteletre méltó *
mert belőled kelt föl az Igaz/ság Napja.
A MEGVÁLTÓNAK ANYJA LETTÉL. ÁLDOTT VAGY.