Áldott vagy Szűz Mária

Benedicta et venerabilis
Szűz Mária miséje
Graduále
Augusztus 15. | Szűz Mária mennybevétele
Graduále
Szöveg: Régi egyházi szöveg. Forrás: ÉE 642 (790. oldal), GH 418 (390. oldal)

Kotta

Áldott vagy, szűz Mária, ki szüzességed sérelme nélkül * a Megváltónak anyja lettél.

V. Szűz szülője Istennek + a te méhedbe zárta be magát * kit az egész világ be nem / fogadhat. A MEGVÁLTÓNAK ANYJA LETTÉL.
V. Boldog vagy, szűz Mária + és minden tiszteletre méltó * mert belőled kelt föl az Igaz/ság Napja. A MEGVÁLTÓNAK ANYJA LETTÉL. ÁLDOTT VAGY.