Szentséges szűz Mária

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Erdélyi népi gyűjtésből. Szöveg: Erdélyi népi gyűjtésből. Forrás: ÉE 237 (305. oldal)

Csíksomlyói búcsús ének Máriához. A lorettói litánia más soraival bővíthető, ilyenkor előénekesek kezdik, a nép pedig a „ki mindenkor” vagy a „Szép liliomszál” szavaknál lép be.

Mise végén, litániákon, s főként búcsújárásokon.

Kotta

(1) Szentséges szűz Mária, szép liliomszál,
ki mindenkor szépen úgy virágozál,
hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szüzek virága,
könyörögjél értünk, Istennek Anyja.
Ó, mily ékes vagy, Mária! bűnösöknek szószólója!

(2) Nagyhatalmú szent Szűz, szép liliomszál,
ki mindenkor szépen...

(3) Hajnali szép csillag, szép liliomszál,
ki mindenkor szépen...