A Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária dicsérete

Tota pulchra es
Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1152. oldal

Kotta

Egészen szép vagy, Mária!
És az eredeti bűn foltja nincs terajtad!
Te Jeruzsálem dicsősége!
Te Izrael öröme!
Te népünk tisztessége!
Te a bűnösök pártfogója!
Ó Mária!
Ó legbölcsebb szűz, legkegyesebb anya!
Imádkozzál érettünk, légy a mi közbenjárónk Urunk Jézus Krisztusnál.

(Tota pulchra es)