Ki utánam akar jönni

Qui vult venire
Egy vértanú közös része
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Mt 16,24; Zs 33 Forrás: GH 443 (405. oldal)

Kotta

Ki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.

(1) Áldom én az Urat minden / időben, *
az Ő dicsérete mindenkor / ajkamon.
(2) Az Úrban dicsekszik az én / lelkem, *
hallják meg ezt a szelídek és vigad/janak! ANT.

(3) Magasztaljátok az Urat / énvelem, *
és dicsőítsük mind együtt az Ő / nevét!
(4) Járuljatok hozzá, és megvilágosultok / nála, *
és a ti orcátok meg nem / szégyenül! ANT.

(5) Jertek fiaim, hallgassatok / engem: *
az Úr félelmére tanítlak / titeket.
(6) Tartóztasd nyelvedet a / rossztól, *
és ne szóljanak hamisságot / ajkaid! ANT.

(7) Fordulj el a rossztól és a jót / cselekedd, *
keresd a békét és azt kö/vessed!
(8) Megőrzi az Úr az ő szolgáinak / lelkét, *
és nem csalódnak, kik ő benne / bíznak. ANT.