A gyülekezet közepette

In medio ecclesiae
Egyháztanítók közös része
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Sirák 15,5; Zs 91,2–3 Forrás: GH 454 (414. oldal)

Kotta

A gyülekezet közepette megnyitotta száját, és betölté őt az Úr, a bölcsesség szellemével.

(1) Jó dolog az Urat / dícsérni, * és éneket mondani a te nevednek, ó Föl/séges!
(2) Hirdetni reggel irgalmassá/godat, * és hűségedet / éjszaka. ANT.

Dicsőség az Atyának és / Fiúnak, * és Szentlélek / Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és / mindenkor, * és mindörökkön örökké, / ámen! ANT.