Kiragadtatott a mi lelkünk

Anima nostra sicut passer
Több vértanú közös része
Offertórium
Szentek közös miséje
Offertórium
Dallam: Recitatív tónus. Bibliai szakasz: Zs 123,7.1.4.5.6 Forrás: GH 448 (408. oldal)

Kotta

Kiragadtatott a mi lelkünk, +
mint a madár a va/dászok tőréből, *
R. A tőr elrontatott, és mi megsza/badultunk.

V. Ha az Úr közöttünk nem lett volna, vallja meg / most Izráel, +
ha az Úr közöttünk nem / lett volna… R.

V. Megáradt patakon ment által a / mi lelkünk, +
örvénylő vizeken ment át a / mi lelkünk, +
áldott legyen az Úr, ki nem engedte, —
hogy foguknak martalé/ka legyünk. R.