Mily boldog vagy

Beata viscera
Szűz Mária miséje
Kommunió
Augusztus 15. | Szűz Mária mennybevétele
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Lk 1,46–55 Forrás: ÉE 643 (791. oldal), GH 424 (393. oldal)

Ahogy Mária bensejét megszentelte a benne megtestesült Isten, úgy a szentáldozásban mi is Krisztus-hordozókká válunk, s magának Istennek a szentsége árad el bennünk. Ennek örömében énekeljük Máriával együtt a Magnificatot: Magasztalja az én lelkem az Urat...

Kotta

Mily boldog vagy Szűz Mária bensődben: az örök Atyának Fiát hordozhattad!

(1) Magasztalja * az én lelkem az / Urat.
(2) És örvendezik az én / lelkem * az én üdvözítő Iste/nemben. ANT.

(3) Mert meglátta az ő szolgálójának alázatos/ságát *
és íme mostantól fogva boldognak mondanak
engem minden / nemzetek.
(4) Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a / Hatalmas *
és szent az ő / neve. ANT.

(5) És az ő irgalmassága nemzetségről nemzet/ségre *
azokon, kik őt / félik.
(6) Hatalmasságot cselekedett az ő / karjával *
szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága / által. ANT.

(7) Letette a hatalmasokat a / székről *
és fölmagasztalta az alázato/sakat.
(8) Az éhezőket betöltötte / jókkal *
és a gazdagokat üresen / küldte el. ANT.