Örvend az ég hangos dicsérettel

Apostolok közös része
Himnusz
Apostolok közös része
Népének
Dallam: XVI. századi, népi gyűjtés szerint. Szöveg: Kájoni Kancionále. Forrás: ÉE 253 (317. oldal)

Ének az apostolokról: az „Exultet coelum laudibus” himnusz szabad fordítása. A 2. vers Krisztus szavára utal: „ti, akik követtetek engem... tizenkét trónon ültök majd” (Mt 19,28). A 3. vershez: Mt 18,18.

Kotta

(1) Örvend az ég hangos dicsérettel,
zeng a föld is vidám énekekkel,
apostolok fényes dicsőségét
nagy örömmel üljük tiszteletét.

(2) Mind e világ ítélő bírái,
sötét földnek igaz szép fényei,
nézzetek ránk, Krisztusnak szolgái,
esedezünk, mi, bűnnek foglyai.

(3) Kik az eget szóval bezárjátok,
és kapuit ismét felnyitjátok,
fogságunkat kérjük, hogy lássátok,
bűn bilincsét nekünk feloldjátok!

(4) Hogyha eljő világ végső napja,
s eljön Krisztus, mindenek bírája,
minket akkor állítson jobbjára,
adjon helyet örök boldogságba’!

(5) Hála légyen az örök Atyának,
és véle-egy örök szent Fiának,
Szentléleknek, mi Vigasztalónknak,
egylényegű örök Háromságnak. Ámen.