Nyújtsd ki mennyből

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Bogisich Mihály. Szöveg: Kovács Márk. Forrás: ÉE 235 (303. oldal)

Mária pártfogásáért.

Kotta

(1) Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet,
meg ne utáld ínségében hívedet!
R) Mária, Mária, Mária, Szűzanya!

(2) Oltalomhely Isten után csak te vagy,
szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy. R)

(3) Vétkeimnek rútságáért meg ne vess,
szent Fiadnak országába bevezess! R)

(4) És ha majdan elközelget halálom,
kegyes Anya, te légy édes vigaszom! R)