Mária közbenjárásáért (a görög liturgiából)

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1152. oldal

Kotta

A Szentlélek által megvilágosított földi halandók, örvendezzetek az Istenanya oltalma miatt, s kiáltsátok mindnyájan:
Üdvözlégy, boldogságos és szeplőtelen Istenszülő Szűz!
Födözz be minket a te drága védőlepleddel, és szabadíts meg bennünket minden bajtól, kérve Fiadat, a mi Krisztus Istenünket, hogy üdvözítse lelkünket, ámen.

(A görög liturgia alapján)