Szent Anya, üdvözlégy

Salve Sancta Parens
Szűz Mária miséje
Introitus
Augusztus 15. | Szűz Mária mennybevétele
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Sedulius; Zs 44,2.3.11.12.14.16 Forrás: ÉE 641 (789. oldal), GH 417 (389. oldal)

„Megáldott téged az Isten mindörökké” – hirdeti énekünk, hiszen a Mindenhatónak anyja lehettél. Népednek, Izráelnek, és atyádnak, Dávidnak házát már az új Házzal: az Egyházzal váltottad fel(3. vers), szépségedet, bűntelen tisztaságodat kívánta, választotta a Király, s egész életed hódolat őelőtte (4. vers). Ezért a mi szívünk is ünnepi szózattól árad, s Máriával, előénekesünkkel együtt zengjük a Királynak: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek!

Kotta

Szent Anya, üdvözlégy, te szülted a Királyt, ki földet-eget tart századokon át birodalmas erővel!

(1) Az én szívem ünnepi szózattal /árad *
zengem dalomat a Ki/rálynak.
(2) Ékesebb vagy te az emberek fiainál +
kedvesség ömlött el /ajkadon *
megáldott téged örökké az /Isten. ANT.

(3) Halljad leányom és lássad és /figyelj rám *
felejtsd el népedet és atyádnak /házát.
(4) Mert a te szépségedet kívánja a /Király *
hódolj neki, mert ő a te Urad, Is/tened. ANT.

Nagyboldogasszony ünnepén 3–4. helyett:
(5) Igen dicsőséges a Király /leánya *
arannyal átszőtt ruhát /öltött.
(6) Bevezetik örvendezve és ujjongó /szóval *
bevezetik a Király há/zába. ANT.

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak, *
és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor, *
és mindörökkön örökké, /ámen! ANT.