Légy áldott szent Szűz

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: Náray György. Szöveg: Új. Forrás: ÉE 246 (311. oldal)

Mária az „első keresztény”, mert az Egyház lényege először és tökéletesebben benne valósult meg: önmagunk teljes átadása Istennek. „Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Ezt a máriás lelkületet ápolja magában az Egyház és minden keresztény.

Kotta

(1) Légy áldott szent Szűz, Urunk édesanyja!
A szép mennyország igaz színaranyja!
Légy nekünk utunk a te szent Fiadhoz:
kérd Istent értünk!

(2) Ó szent Szűz, tiszta minden földi szennytől,
nagy kegyet nyertél Urad-Istenedtől:
mert mint a liljom, tiszta volt a lelked.
Kérd Istent értünk!

(3) Légy áldott, szent Szűz, új örömnap fénye,
Isten-országnak első kereszténye!
Légy velünk, kérünk, mindennapjainkban!
Kérd Istent értünk!