Virulnak az igazak

Justus ut palma
Szentek közös miséje
Offertórium Parafrázis
Hitvallók közös része
Offertórium Parafrázis
Bibliai szakasz: Zs 91,13.2–3.14 Forrás: GH 458 (418. oldal)

Kotta

R. Virulnak az igazak, mint pálmafa,
növekszenek, mint Libanon cédrusa.
Az Istennek házában plántáltatnak,
házad csarnokaiban virágoznak.

(1) Mely igen jó az Úristent dícsérni,
felségednek, én Uram, énekelni.
Jókor reggel irgalmadat hirdetni,
hűségedet éjjel is kiáltani. R.