Oltalmad alá futunk

Sub tuum praesidium
Népénekek Szűz Máriáról
Antifóna
Dallam: Gregorián, 7. tónusú antifóna-típusok alapján egyszerűsítve. Forrás: ÉE 220 (289. oldal)

Mária-antifóna („Sub tuum praesidium”). A legrégibb, III. - IV. századi Mária-ének.

Zsolozsmában, ájtatosságokban, mise végén, Mária-oltár előtt tiszteletadásképpen, esti ima után.

Kotta

(1) Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől: ó dicsőséges és áldott Szűz!