Ti, szentek

Gaudete, justi
Szentek közös miséje
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 32,1; Zs 32 Forrás: ÉE 648 (801. oldal), GH 429 (396. oldal)

A zsoltár arról a gondolkodásról énekel, mellyel az Isten földi útján a szentet vezette. Ugyanezt a gondolkodást ígéri és adja most a szentáldozásban nekünk is. Mivel az áldozás a megszentelő kegyelmet növeli bennünk, joggal nevezzük magunkat is szenteknek, s éneklünk örömmel, mert „az igazakhoz illik a dícséret”.

Kotta

Ti szentek, örvendjetek az Úrban, mert az Igazakhoz illik a dicséret!

(1) Letekint az Úr a / mennyből, *
és látja mind az emberek / fiait.
(2) Az ő erősséges lakó/helyéről *
rátekint mindenekre, kik a földet / lakják. ANT.

(3) Ki egyenként alkotta / szívüket, *
ki ismeri minden / tettüket.
(4) Íme, az Úr szeme azokon, kik őt / félik, *
azokon, kik az ő irgalmasságában / bíznak. ANT.

(5) Hogy megmentse a haláltól / lelküket, *
és éhínség idején táplálja / őket.
(6) A mi lelkünk az Urat / várja, *
mert ő a mi segítőnk és / oltalmunk.
(7) Mert őbenne vigad a mi / szívünk, *
és az ő szent nevében / bízunk. ANT.