Az igaz, mint a pálmafa

Justus ut palma
Szentek közös miséje
Offertórium
Hitvallók közös része
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 91,13.2–3.14 Forrás: GH 458 (417. oldal)

Kotta

Az igaz, mint a pálmafa, virágzik, –
nagyra nő, mint a Libanon cédrusa. †
R. Az igaz, mint a pál/mafa, virágzik, *
nagyra nő, mint a Libanon / cédrusa.

V. Jó dolog az U/rat dícsérni, †
és éneket mondani a te nevednek, ó / Fölséges! R.

V. Hirdetni reggel irgalmas/ságodat, †
és hűségedet / éjszaka. R.

V. Az Úr házában van ő el/ültetve, †
a mi Istenünk házának csarnokában vi/rágzik. R.