Máriához a tevékeny élet veszélyei között (G. Courtois)

Elmélkedések Szűz Máriáról
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1157. oldal

Kotta

Szentséges Szűz, a szemlélődő lelkeknek is mintaképe: taníts meg arra, hogy őrizzük meg összeszedettségünket az elfoglaltságok és feladatok torlódásában.
Oltalmazz meg attól, hogy a pusztán külsőséges cselekedetek lázának essünk áldozatául, és oltalmazz meg minket a túlságosan is találékony önzés minden kísértésétől.
Szent Szűz, te oltalmazz attól, hogy a mulandó dolgok zajában elfelejtsük az Isten iránti áhítatot.
Add meg, hogy a szemmel látható dolgok varázsa el ne fordítsa lelkünket a láthatatlan világ rejtett tündöklésétől.
Ébreszd fel bennünk a hallgatás iránti szeretetet, és példáddal taníts bennünket arra, életünket az Atya akaratához igazítva alázatosan szolgáljuk Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust.

Ámen!

(G. Courtois)