Boldogasszony, Anyánk

Népénekek Szűz Máriáról
Népének
Dallam: XVII. századi, Bogisich Mihály szerint. Szöveg: Szoszna Demeter gyűjtemény. Forrás: ÉE 234 (303. oldal)

A Boldogságos Szűz iránti bizalomnak alapja az ő Szentháromsághoz fűződő különleges viszonya: Ő Isten teremtménye (leánya), ugyanakkor a Szentlélek erejéből (férfi közbejötte nélkül) a megváltó Isten édesanyja. Így értsük a 2. versszakot.

Kotta

(1) Boldogasszony, Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
R) Magyarországról, édes hazánkról,
ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

(2) Ó, Atyaistennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája! R.

(3) Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
anyai palástod fordítsd oltalmunkra! R.

(4) Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
a te szent Fiadnak, Szentlélek mátkádnak! R.