Kedvesség ömlött el ajkaidon

Diffusa est gratia
Szüzek és szent asszonyok közös része
Offertórium
Szűz Mária miséje
Offertórium
Augusztus 15. | Szűz Mária mennybevétele
Offertórium
Dallam: Recitatív tónus. Bibliai szakasz: Zs 44,3.2.4 Forrás: GH 423 (392. oldal)

Kotta

Kedvesség ömlött el ajkaidon, †
R. megáldott té/ged az Isten, *
mindenkor és mindörökkön / örökké.

V. Az én szívem ünnepi szózat/tól árad, †
zengem dalomat a Ki/rálynak. R.

V. A te ékességeddel és szépséged/del indulj meg, †
szerencsével járj, és or/szágolj! R.