Hamvazószerda

 • A Nagyböjt ünnepélyes kezdete, innentől számítva lesz teljessé — nem számolva a vasárnapokat, melyeken az Egyház sohasem böjtölt — a szent negyvenes szám. A hamuval való meghintés már az Ószövetségben a bűnbánat jele volt (Jónás, Judit, Eszter könyve). A hamu ugyanis kifejező jelképe a földiek mulandóságának, s így természetes voltánál fogva magában is alkalmas, hogy bűnbánatra intsen. A hamvazás az Egyház szentelménye, mely az Egyház imái által gyógyítóerőt nyer és lelkünkben az igazi bánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új és jobb életre feltámadjunk.

  A hamu megáldása.
  A pap rövid imádságot mond azért, hogy Isten a bűnbánókat, s a bűnbánat kifejezéséül hamvazáshoz járulókat kegyelmével kísérje az egész nagyböjt alatt, hogy így a Húsvétot mindnyájan megtisztult szívvel ünnepelhessék. Ezután meghinti szentelvízzel a hamut — mely az előző év Virágvasárnapján megáldott barkák elégetéséből származik —, majd e szavakkal szórja a hamut az eléje járuló hívekre: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” Vagy: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!”

  Hamvazás alatt a Figyelj reánk, Urunk, Tekints reám hamvazási antifónákat vagy a Mi gyarló emberek és a Hamvazkodjál, hívő lélek kezdetű énekeket énekeljük.

 • Figyelj reánk, Urunk (Antifóna)
  Immutemur
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Jo 2,13
  Forrás: ÉE 528 (632. old.), GH 69 (69. old.)
 • Tekints reám (Antifóna)
  Aspice in me
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 118
  Forrás: ÉE 529 (632. old.), GH 70 (69. old.)
 • Könyörülj ratjam, Isten (Graduále)
  Miserere mei, Deus
  Bibliai szakasz: Zs 56,2.4
  Forrás: GH 71 (70. old.)
 • Uram, ne bűneink sokasága szerint (Traktus)
  Domine, non secundum
  Bibliai szakasz: Zs 102,10;78,8–9
  Forrás: GH 72 (70. old.), GH 626 (569. old.)
 • Magasztallak téged, Uram (Offertórium)
  Exaltabo te
  Dallam: Recitatív tónus.
  Bibliai szakasz: Zs 29,2.3.4.7.8
  Forrás: GH 73 (71. old.)
 • Magasztallak téged (Offertórium Parafrázis)
  Exaltabo te
  Forrás: GH 73 (71. old.)
 • Ki az Úr törvényén elmélkedik (Kommunió)
  Qui meditabitur
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 1,2.3; Zs 1
  Forrás: GH 74 (72. old.)

Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjti hétköznapok

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja

Népénekek nagyböjtre

Ájtatosságok nagyböjtre

Elmélkedések nagyböjtre