Oldalunk a római katolikus liturgikus ének ápolására és népszerűsítésére jött létre. Célunk, hogy az Egyház által oly nagy becsben tartott liturgikus énekeket és az Európában egyedülálló értéket képviselő magyar népénekkincs legjavát imádságokkal és magyarázatokkal kiegészítve, praktikus, online formában adjuk közre. Gyűjteményünk használható énekeskönyvként, imádságoskönyvként, tankönyvként, sőt, akár kántorkönyvként is.

E virtuális kiadvány nem véletlenül vallja magát népénektárnak. Ezt a kifejezést a Szent István Társulat kiadásában, 1985 decemberében megjelent Éneklő Egyház alcímében olvashatjuk. Online adatbázisunk e kiadvány örökségét gondozza, vallva, hogy használatával megalapozható egy sokak által befogadható szent, egyetemes és művészi liturgikus énekkultúra.

A közölt repertoárt három csoportba osztottuk. Az anyag egy része különösen is alkalmas arra, hogy egy közösséget bevezessen a liturgikus éneklés világába, így kiválasztottunk egy áttekinthető mennyiségű énekcsoportot, amely megtanulásra különösen érdemes. A repertoár második rétegét az Éneklő Egyház és a Graduale Hungaricum egyszerű gregorián dallamai és népénekei adják, amelyekkel megfelelőképpen lefedhető a teljes egyházi év liturgikus énekanyaga. Ezen túl, egy harmadik csoportban, az igényesebb templomi szkólákra és énekkarokra gondolva, szeretnénk némi merítést adni a díszesebb gregorián énekek és az egyszerűbb többszólamú tételek világából.

Gyűjteményünk nem pótolja sem a papír alapú könyvet, sem a gondos és értő zenei vezetőt. Mégis, talán segítséget jelenthet abban, hogy közelebb kerülhessünk az Egyház liturgiájához és az abban megszületett liturgikus énekhez.