Ádvent 1. vasárnapja

 • Az Úr, aki gyermekként jött el egykor szegénységben és alázatosságban, egykor majd bíróként jön újra hatalommal és dicsőséggel (evangélium). Láttára üdvös félelem fog el bennünket, mert „félve és remegve”, de Isten iránti bizalommal eltelve kell „munkálnunk üdvösségünket”. Ezért bizalommal emeljük hozzá lelkünket (introitus).

 • Hozzád emelem (Introitus)
  Ad te levavi
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Ps 24,1.3.4.5
  Forrás: ÉE 501 (573. old.), GH 2 (5. old.)
 • Mindazok, kik Téged várnak (Graduále)
  Universi, qui te exspectant
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 24,3–4
  Forrás: ÉE 502 (574. old.), GH 3 (6. old.)
 • Alleluja. V. A te irgalmasságodat (Alleluja)
  Ostende nobis, Domine
  Dallam: Választható.
  Bibliai szakasz: Ps 84,8
  Forrás: ÉE 502 (575. old.), GH 4 (6. old.)
 • Hozzád emelem (Offertórium)
  Ad te, Domine, levavi
  Dallam: Recitatív tónus.
  Bibliai szakasz: Ps 24,1-3.5.16.20
  Forrás: GH 5 (7. old.)
 • Lelkemet hozzád emelem (Offertórium Parafrázis)
  Ad te, Domine, levavi
  Dallam: 91. genfi zsoltár.
  Bibliai szakasz: Ps 24,1-3.5.16.20
  Forrás: GH 5 (7. old.)
 • Az Úr megadja kegyelmét (Kommunió)
  Dominus dabit benignitatem
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Ps 84,13; Ps 84
  Forrás: ÉE 503 (575. old.), GH 6 (8. old.)

Roráte misék

Ádventi hétköznapok

Ádvent 2. vasárnapja

 • A várakozó Egyház vasárnapja. Beleéljük magunkat az ószövetségi népnek, Izraelnek Messiás-vágyába, hogy nyitott szívvel fogadjuk Üdvözítőnket. Figyeljük Keresztelő Szent János intését: készítsünk utat szívünkben a Megváltó számára. Hallgassunk az utolsó és legnagyobb prófétára, akinek hangját az Anyaszentegyház egész Ádventben ismét és ismét felidézi!

 • Sion népe (Introitus)
  Populus Sion
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Iz 30,19.30; Zs 79,2.3
  Forrás: ÉE 507 (580. old.), GH 12 (14. old.)
 • Sionból ragyog fel (Graduále)
  Ex Sion species
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 49,2.3.5
  Forrás: ÉE 508 (581. old.), GH 13 (15. old.)
 • Alleluja. V. Eljön a mi Királyunk (Alleluja)
  Rex noster adveniet
  Forrás: ÉE 508 (581. old.), GH 13 (15. old.)
 • Isten, ha felénk fordulsz (Offertórium)
  Deus, tu convertens
  Bibliai szakasz: Zs 84,7–8.2–3.11.12
  Forrás: GH 15 (16. old.)
 • Ha felénk fordulsz, Urunk Istenünk (Offertórium Parafrázis)
  Deus, tu convertens
  Dallam: Cantus Catholici, 1651.
  Bibliai szakasz: Zs 84,7–8.2–3.11.12
  Forrás: GH 15 (16. old.)
 • Jeruzsálem, kelj fel (Kommunió)
  Jerusalem, surge
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Báruk 5,5; 4,36; Zs 147
  Forrás: GH 16 (17. old.)

Ádvent 3. vasárnapja

Ádvent 4. vasárnapja

Népénekek ádventre

Ájtatosságok ádventre

Elmélkedések ádventre