Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Népi nevén Feketevasárnap. Még tizennégy nap van Húsvétig. Az Egyház zsolozsmája így mondja: „Ezek azok a napok, amelyeket meg kell ülnötök a maga idejében, a tizennegyedik napon lesz az Úr Pászkája, s a tizenötödiken ünneplitek a Magasságbeli Úr Főünnepét.” A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a SZENVEDŐ KRISZTUS képe, megjelenik a Fájdalmak Férfia. Sírjunk miatta és vegyünk részt fájdalmaiban. De lássuk meg benne a Győzőt is, aki győzedelmeskedett a Golgota harcterén, és győzzünk vele együtt mi is. Nézzük benne a Kriályt, aki szenvedése közepette a kereszt trónjáról uralkodik. Lássuk meg benne a Főpapot, aki belép a Szentek Szentjébe, hogy feláldozza magát érettünk, és meghív arra, hogy életünk föláldozásában mi is vele együtt papok legyünk. (Olvassuk el a Zsidókhoz írt levél 5–10. fejezetét!)

  A Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumi szakaszk, melyet az A-évben olvasunk, egyrészt a mi feltámadásunkat hirdeti, húsvét előtt két héttel. Másrészt már a Szenvedéstörténet közvetlen előjátéka. (Más években ugyanez, vagy a földbe hulló búzaszemről szóló példabeszéd, vagy a házasságtörő asszonyról szóló szakasz olvasható.)

  Az eltakart kereszt. Az Egyház régi szokása, hogy e naptól Nagypéntekig eltakarja a kereszteken a Megváltó alakját. Erre a szokásra többféle magyarázat van. Egyesek szerint a lepel valaha „királyi zászló” volt, a keresztet ékesítő győzelmi jelvény. Mások szerint az őskeresztényeknél szokásos győzelmes keresztet díszítő ragyogó drágaköveket, rubintokat takarták el a szenvedés komoly napjaiban. „A vőlegény elvétetik, takarjunk el minden ragyogást” — az Egyház felölti özvegyi fátylát. Harmadik értelem: éppen e letakarás után lesz megdöbbentő számunkra Nagypénteken a lemeztelenített kereszt, a Fán szenvedőnek képe. A három értelmezés nincs éles ellentétben egymással: a megszokottól eltérő látvány mindnképpen a kereszttel való foglalkozásra, ünnepi komolyságra, a kereszt titkába való behatolásra indítja szemünkön keresztül szívünket.

 • Ítélj meg engem, Isten (Introitus)
  Iudica me
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Zs 42,1–3
  Forrás: GH 115 (108. old.)
 • Mi pedig dicsekedjünk (Introitus)
  Nos autem gloriari
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Gal 6,14; Zs 66
  Forrás: ÉE 541 (649. old.), GH 122 (116. old.)
 • Ragadj el engem, Uram (Graduále)
  Eripe me
  Bibliai szakasz: Zs 142,9.10; Zs 17,48.49
  Forrás: ÉE 542 (650. old.), GH 116 (109. old.)
 • Királyoknak Királya (Traktus)
  Rex regum
  Forrás: ÉE 542 (651. old.), GH 117 (110. old.), GH 632 (574. old.)
 • Hálát adok neked (Offertórium)
  Confitebor tibi
  Bibliai szakasz: Zs 137,1; Zs 118,17.25.30.34.36.37.39
  Forrás: GH 118 (110. old.)
 • Teljes szívemből dicsérlek (Offertórium Parafrázis)
  Confitebor tibi
  Forrás: GH 118 (111. old.)
 • Ez az én testem (Kommunió)
  Hoc corpus
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: 1Kor 11,24.25.23.26
  Forrás: ÉE 543 (651. old.), GH 119 (112. old.)

Általános tételek a szenvedés idejére

Népénekek a szenvedés idejére

Népénekek a Fájdalmas Anyáról

Ájtatosságok a szenvedés idejére

Elmélkedések a szenvedés idejére

Szeptember 15. | A Fájdalmas Szűzanya

 • Kötelező emléknap, fehér.

  A kereszten függött a világ Váltsága, s Mária, az anya ott állt a kereszt tövében. A Simeon által egykor megjövendölt fájdalom átjárja szent szívét – ekkor lett Jézus végakaratából mindnyájunk anyja.