Urunk megjelenése, Vízkereszt

 • A karácsonyi időszak második nagy ünnepe. Egyike a legrégibb ünnepeinknek, keletről terjedt el az egész Egyházban. A keleti és a nyugati egyház egyaránt január 6-án tartja. Az EPIFÁNIA szó megjelenést, megnyilvánulást, látogatást jelent. Amikor Krisztus megszületett, akkor Isten bevonult a földi világba, a történelembe. Nem azért, hogy belemerüljön, hanem azért, hogy magához emelje az emberséget. Jézusban rejtőzködött ugyan az isteni mindenhatóság, de egy-egy pillanatban átfénylik emberi természetén, kinyilvánul a világ előtt. „Hármas csodával ékes napot ünneplünk” — énekli az Egyház zsolozsmája. Három ilyen kinyilvánulást hirdet és jelenít meg a liturgia:

  1. A Napkeleti bölcsek a Gyermekben elismerik a várva várt Királyt. Ajándékaikkal kinyilvánítják az ő fönségét. Bennük már nem csak a zsidó nép járul a Kisded elé (mint a pásztorok hódolatában), hanem a pogányok is, az egész földkerekség. Ők az „első zsengéje” az Egyházba belépő népeknek. Mi magunk vagyunk a királyok, akik Krisztusnak hódolunk, a felajánlási menetben adományokat viszünk, s az áldozati lakomában Krisztus jelenlétével találkozunk. Minket a hit csillaga vezet Betlehembe.
  2. Az ünnep teljes tartalmához tartozik Krisztus megkeresztelkedésének misztériuma, amikor az Atya és a Szentlélek kinyilvánította, hogy Jézus a Fölkent. Így tehát ez is megnyilvánulás (Epifánia). Erről a titokról a liturgia külön emlékezik meg a Vízkeresztet követő vasárnapon.
  3. E nap misztériumaihoz tartozik a kánai menyegző csodája: szintén kinyilvánulás, epifánia, mert ez volt Jézus első csodája, isteni hatalmának első kinyilvánulása. „Nyilvánosságra hozta, megjelentette dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” Eredetileg ezt is Vízkeresztkor ünnepelték, most a Vízkereszt utáni 2. vasárnap evangéliuma emlékezik meg róla (C-év).

  A három „megjelenést” a vízkereszti himnusz foglalja össze (Gonosz Heródes irígyen) , s így hirdeti az ünnep szép antifónája: „Hármas csodával ékes szent napot ünneplünk: ma a csillag a bölcseket a jászolhoz vezette; ma borrá vált a víz a menyegzőn; ma úgy akarta Krisztus, hogy a mi üdvösségünk kedvéért János megkeresztelje őt a Jordánban, alleluja.

  ######Hogyan ünnepeljük meg Vízkeresztet? Adjunk hálát hitünkért, s mint a bölcsek, mi is csillagunkként kövessük azt. Vigyük a jászolhoz az istenszeretet aranyát, az imádság tömjénjét, önmegtagadásaink mirrháját.

  E napon az Egyház vizet szentel és megáldja lakásainkat. Vegyünk részt a vízszentelésen, tartsunk otthon szenteltvizet és használjuk jámbor módon. Kérjük meg plébánosunkat, hogy látogasson meg minket, s áldja meg házunkat, hogy egész évben rajtunk legyen az Úr áldása.

 • Íme, eljött az Uralkodó, az Úr (Introitus)
  Ecce advenit
  Dallam: Gregorián típusdallam.
  Bibliai szakasz: Mal 3,1; 1Krón 29,12; Zs 71,1.10.11
  Forrás: ÉE 523 (615. old.), GH 56 (55. old.)
 • Mind eljőnek Sábából (Graduále)
  Omnes de Saba
  Bibliai szakasz: Iz 60,6.1
  Forrás: ÉE 524 (616. old.), GH 57 (56. old.)
 • Alleluja. V. Láttuk az Ő csillagát (Alleluja)
  Vidimus stellam
  Bibliai szakasz: Mt 2,2
  Forrás: ÉE 524 (616. old.), GH 58 (56. old.)
 • Tarzisz királyai (Offertórium)
  Reges Tharsis
  Bibliai szakasz: Zs 71,10–11.2.3.7.8
  Forrás: GH 59 (57. old.)
 • Tarziszvidékről a királyok (Offertórium Parafrázis)
  Reges Tharsis
  Bibliai szakasz: Zs 71,10–11.2.3.7.8
  Forrás: GH 59 (57. old.)
 • Alleluja! Láttuk az ő csillagát (Kommunió)
  Vidimus stellam
  Bibliai szakasz: Mt 2,2; Zs 97
  Forrás: ÉE 525 (617. old.), GH 60 (58. old.)
 • Vízkereszti zsoltár (Elmélkedés)
  Bibliai szakasz: Zs 71
  Forrás: ÉE 1110. old.
 • Vízkereszt titka (Elmélkedés)
  Forrás: ÉE 1111. old.
 • Vízkereszti örömhír (Nagy Szent Leó) (Elmélkedés)
  Forrás: ÉE 1110. old.

Urunk megkeresztelkedése

Népénekek vízkeresztre

Elmélkedések vízkeresztre

Január 13. | Szent Hiláriusz püspök, egyháztanító

 • Emléknap, fehér.

  Meghalt 367-ben. Poitiers püspöke, küzdött a tévtanítások ellen, ezért száműzetést szenvedett. Értékesek fennmaradt írásai, himnuszai.