Ave verum Corpus

Ave verum Corpus
Népénekek az Oltáriszentségről
Antifóna
Dallam: Liber Usualis. Szöveg: Liber Usualis. Forrás: ÉE 159 (236. oldal)

A kenyér és bor színe alatt ugyanaz a Krisztus rejtőzik, aki Máriától született. Krisztus egész életével van jelen az Eukarisztiában. Fordítása: „Üdvözlégy, igaz Test, ki Szűz Máriától születtél! Valóban szenvedtél, s feláldoztad magad a keresztfán az emberért. Kinek átvert oldalából víz és vér folyott! Add, hogy veled táplálkozhassunk majd a halál megpróbáltatásában is! Ó, édes Jézus! Ó, kegyes Jézus! Ó, Mária fia, Jézus!”

Szentségimádáskor, áldozás után, úrfelmutatás után. Különösen az ádventi, karácsonyi időben, Úrnapkor, Mária-misékben.

Kotta

(1) Ave verum Corpus natum de Maria Virgine. (2) Vere passum immolatum in cruce pro homine. (3) Cujus latus perforatum fluxit aqua et sanguine. (4) Esto nobis praegustatum mortis in examine. (5) O Jesu dulcis! (6) O Jesu pie! (7) O Jesu fili Mariae.

Áldott legyél valódi Test, Máriától született;
Mindnyájunkért a keresztfán valóban kínt szenvedett.
Kinek átszúrt oldalából víz és vérfolyam eredt,
haldoklásom kapujában, kérlek, hadd ízleljelek!
Ó, áldott Jézus! Jóságos Jézus, ó, Jézus, Mária fia!