A megváltás utáni vágyakozás zsoltára

Részletek

Elmélkedések ádventre
Elmélkedés
Bibliai szakasz: Zs 24 Forrás: ÉE 1092. oldal

Kotta

A megváltás utáni vágyakozás zsoltára.

Hozzád emelem az én lelkemet, Uram! Én Istenem, Tebenned bízom, pirolnom ne kelljen! És ne nevessen rajtam az én Ellenségem, a Sátán. Hiszen mindazok, akik téged várnak, meg nem szégyenülnek. A Te utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és a Te ösvényeidre taníts meg engem. Igazgass engem a Te igazságodban és taníts engem, mert Te vagy, Isten, én Üdvözítőm, és egész nap Téged várlak. Emlékezzél meg könyörületességedről, Uram, és irgalmasságodról, mely öröktől-fogva való. Ifjúságom vétkeiről és tudatlanságomról, kérlek, felejtkezz el; inkább irgalmasságod alapján emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodra való tekintettel!

Édes és igaz az Úr, azért törvényt ád a tévelygőknek. Eligazítja az alázatosakat az ő rendeléseiben, megtanítja a szelídeket az Ő útjaira. Az Úrnak minden útja irgalom és igazság., azoknak, kik szövetségét magukban megőrzik!

Dicsőség a Szentháromság egy Istennek, mint kezdetben, úgy most is és mindörökké, ámen!

A 24. zsoltár alapján.