Imádlak és áldlak

Adoro te devote
Népénekek az Oltáriszentségről
Himnusz
Dallam: Liber Usualis. Szöveg: Babits Mihály fordítása alapján. Forrás: ÉE 157 (234. oldal)

Aquinói Szent Tamás éneke az Oltáriszentséghez. Mély hittani tartalmat és bőséges vallásos érzést csodálatosan egyesítő vers. 1. versszak: Teljes önátadás, önmagunkról való megfeledkezés. 2. versszak: „A hit hit hallásból ered” (Róm 10,17): az Igazság szavára nyugodtan rábízhatjuk magunkat. 3. versszak: Bár Krisztus istenemberi jelenléte az Oltáriszentségben a szemnek nem látható, de ugyanolyan valóságos és ugyanolyan üdvöt hozó, mint volt istensége a keresztfán emberségének színe alatt. A jobb lator: az üdvösség-közlés első fölvevője. 4. versszak: Tamás, a kétkedő apostol az Úr eszköze volt, hogy minket megerősítsen a hitre. 5. versszak: A Kenyér: élő áldozati test, mely „értünk adatik”, s a feltámadás erejében éltető táplálék. 6.versszak: A Bor: Urunk kiontott vére, mellyel úgy táplál bennünket, ahogyan a pelikán-madár kicsinyeit,: önmagát sebzi fel, hogy vérével itassa őket. 7. versszak: Most még csak a hit szemével, rejtve, mintegy fátyol mögött látjuk Őt, de az Eukarisztia már előre jelzi és ízleli a jövendő színről-színre látását (vö. 1Kor 13). Jézus megígérte, hogy az üdvösségterv teljes véghezvitele után ismét együtt fog étkezni övévivel (Mk 14, 22-25).

Áldozás utáni hálaadásra, szentségimádásban, válogatott versekkel misében is. Magánimádságként mondható mise után.

Kotta

(1) Adoro te devote, latens Deitas,
quae sub his figuris vere latitas.
Tibi se cor meum totum subjicit,
quia te contemplans totum deficit.

(1) Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér és borszínben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
mert téged szemlélve elveszti magát.

(2) Visus tactus, gustus in te fallitur,
sed auditu solo tuto creditur:
Credo, quidquid dixit Dei Filius,
nil hoc verbo Veritatis verius.

(2) Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
de a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!

(3) A keresztfán rejtéd isten-voltodat,
itt a színek, rejtik emberarcodat,
de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
kérve, amit kért a bűnbánó lator.

(4) Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
tebenned reméljek, s téged vágyjalak.

(5) Urunk halálára emlékeztető
áldott Kenyér, élő, s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
s jóízét tebenned ne veszítse szám!

(6) Kegyes pelikánom, Uram Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá:
világ minden bűnét meggyógyítaná...

(7) Jesu, quem velatum nunc aspicio,
oro fiat illud, quod tam sitio:
ut te revelata cernens facie,
visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

(7) Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat! Amen.