Csillagoknak Teremtője

Conditor alme siderum

Részletek

Népénekek ádventre
Himnusz
Dallam: Erdélyi népi gyűjtésből. Forrás: ÉE 9 (80. oldal)

Magyarázat

Ádventi himnusz („Conditor alme siderum”) verses átirata. A himnusz ahhoz szól, aki a világmindenség Ura (1, 4, 5. versszak), van hatalma a mi sorsunkat jobbra fordítani. Akar is könyörülni, hiszen az idők végén, mikor a világ már szinte belevénült a bűnbe, maga jött el megújítani mindeneket (2–3. versszak). Kérjük, hogy a Sátán mesterkedései ellenére kitarthassunk ebben a megújult életben, s biztosan várhassuk őt második eljövetelének napján (6. versszak).

Felhasználási javaslat

Esti mise után, közösségi és magán-ájtatosságokban, esti imaként.

Kotta

(1) Csillagoknak Teremtője
és híveknek Fényessége:
Krisztus, minden Megváltója,
légy kérésünk hallgatója!

(2) Ki világon könyörülvén,
örök halált eltérítvén
meggyógyítád e világot,
hozván neki orvosságot.

(3) E világnak alkonyatán,
idejének végét látván
dicsőséges Szentlélektől
Szűz méhében testet öltél.

(4) A te erős hatalmadnak
minden térdek meghajolnak,
mennyeiek és földiek
úrnak vallják Fölségedet:

(5) A Nap felkél és elnyugszik,
a Hold szépen fényesedik,
csillagok is világolnak,
híven tartják ő útjukat.

(6) Szentséges Úr, téged kérünk,
jövő Bíránk és Életünk!
E napokban őrizz minket,
védd Sátántól híveidet!

(7) Hálát adjunk az Istennek,
Atya, Fiú, Szentléleknek,
három személy fölségének,
egymivoltú Istenségnek.