E világot Ősatyánk elveszté

Részletek

Népénekek ádventre
Népének
Dallam: 17. századi, népi gyűjtés szerint. Forrás: ÉE 11 (82. oldal)

Magyarázat

Ének az eredeti bűn orvoslásáról. Ádám bűne miatt a Béke elveszett — íme, a gonoszság titka. Mária szülte meg számunkra a Békét, a „nagyszerű Életet, hogy általa távozzék tőlünk a halál” (őskeresztény imádság) — íme, a kegyelem titka.

Felhasználási javaslat

Felajánlásra, mise végére, Szentcsalád-járásra.

Kotta

(1) E világot Ősatyánk elveszté,
mikor Isten parancsát megszegé,
de az Isten irgalma megmenté.

(2) Elbocsátá az Úr ő angyalát,
hogy köszöntse a szép Szűz Máriát,
s az méhébe fogadja szent Fiát.

(3) Ez a Gyermek a békét jelenti,
a Sátánnak országát megtöri,
nagy irgalmát Istennek hirdeti.

(4) Hálát adjunk azért az Atyának,
ő Fiának, Úr Jézus Krisztusnak,
Szentléleknek, mi Vigasztalónknak.

(5) Máriát is mindnyájan tiszteljük,
kegyes anyánk, mi bátran kérhetjük:
Gonosz ellen oltalmát vehetjük.