Az Úristen Ádám atyánknak

Részletek

Népénekek ádventre
Népének
Dallam: Csíkcsobotfalvi kézirat, 17. század. Bibliai szakasz: Ter 3,15; Zs 131,11; Iz 11,1; Vö. Róm 15,12. Forrás: ÉE 10 (81. oldal)

Magyarázat

A jövendölések beteljesedéséről.

Felhasználási javaslat

Elsősorban hittanórákra. Más alkalmakkor az 1 + 5–8. vers.

Kotta

(1) Az Úristen Ádám atyánknak,
kegyes vigasztalásnak:
megígérte jövetelét a Messiásnak.

(2) És az álnok kígyónak mondta
a szép Paradicsomba':
Megtöri majd kevély fejed egy Asszony magva.

(3) Megmondotta Bálám próféta:
Csillag kél e világra,
Jákob ősi nemzetéből, világ javára.

(4) Zsoltárokban Szent Dávid ajka
aképp szólott bíztatva:
székében fog uralkodni királyi magva.

(5) Izajás is így jövendöle:
Ímé, Jessze gyökere
vesszőt terem új virágnak nevelésére.

(6) A veszzőnek drága virága,
csillag tiszta világa,
Dávid magva: Máriától jött e világra.

(7) Ám arról is megemlékezünk,
bízó szívvel készülünk:
eljön újra világ végén, s megítéltetünk.

(8) Kérjük azért mindnyájunk Urát,
lelkünk kegyes Bíráját,
állítsa majd jobbja felől hívei nyáját.