Erősítsd meg, Isten

Confirma hoc, Deus

Részletek

Pünkösd
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 67,29-30.5.27 Forrás: GH 227 (221. oldal)

Magyarázat

A pünkösd, a húsvét megerősítése, az Egyház születésnapja és egyben az evangélium harsonájának első megszólalása.

Kotta

V. Alleluja. R. Alleluja. V. Erősítsd meg, Isten, amit közöttünk cselekedtél, jeruzsálemi templomodból, * hozzanak oda néked ajándékokat a királyok! Alleluja. V. Énekeljetek az Úrnak, dicséretet mondjatok az Ő nevének, * utat készítsetek annak, ki felmegy napkeletre, Úr az Ő neve!Alleluja, alleluja. V. Áldjátok az Isten gyülekezetekben, * áldjátok az Urat, kik Izráel forrásaiból származtok! Alleluja, alleluja, alleluja.