Ó Mária, drága név

Szeptember 12. | Szűz Mária szent neve
Népének
Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Bozóki Mihály. Forrás: ÉE 292 (355. oldal)

Mária szent nevéről (szeptember 12., lásd „Sanctorale”-t).

Kotta

(1) Ó Mária, drága név, téged óhajt tiszta szív, Mária!
Ha megzendül fülemben, vidámság kél szívemben, Mária!
A buzgó szív, mely hozzád hív,
téged kíván dicsérni, szeretetben elégni, Mária!

(2) Téged Isten megkedvelt, szűz anyának ő rendelt, Mária!
Téged illet dicséret minden angyal s szent felett, Mária!
Ó kegyes Szűz, mindent elűzz,
ami minket rútíthat, Istentől eltaszíthat, Mária!