Örök Mindenható, irgalmasság Atyja

Augusztus 10. | Szent Lőrinc vértanú
Népének
Dallam: XVII. századi, erdélyi gyűjtés szerint. Szöveg: Kájoni Kancionále alapján. Forrás: ÉE 282 (346. oldal)

Szent Lőrinc (augusztus 10., lásd „Sanctorale”-t) a római Egyház kiemelkedő szentje. - A 2-3. vers kihagyható.

Kotta

(1) Örök Mindenható, irgalmasság Atyja,
minden szentjeidnek dicső koronája!
Add, akik Szent Lőrinc ünnepét tiszteljük,
bátorságos hittel példáját kövessük.

(2) (Mikor Szixtusz pápát kínhalálra viszik,
jó szerpapja, Lőrinc igen szomorkodik:
„Oltárodnál álltam, itt is társad leszek,
atyám, a szent hitért örömest szenvedek!”

(3) Őt kegyesen Szixtusz inti s vigasztalja,
hogy ne szomorkodjék, e szavakat mondja:
„Utánam jössz te is rövid idő múlva,
erős légy és bátor, mi Urunkban bízva.”)

(4) Lőrinc, a szegények kirendelt gyámola,
az egyház kincseit közöttük kiosztja.
Csakhamar ezután Lőrincet elfogják,
kegyetlen pogányok ártatlan hurcolják.

(5) Börtönbe vezetik, vasrostélyra teszik,
a keresztény hitért élve megégetik.
Mesterére gondol, mosolyogva szenved,
Szent Lőrinc, a mártír hálát ad Istennek!