Isten a földet kezében tartja

Deus enim firmavit
Augusztus 6. | Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása
Offertórium Parafrázis
Karácsony második miséje (Pásztorok miséje)
Offertórium Parafrázis
Dallam: Cantus Catholici, 1651. Bibliai szakasz: Zs 92 Forrás: GH 39 (40. oldal)

A ma született, tehetetlennek látszó Kisgyermek: maga a teremtő Isten. Szent embersége: istenségének trónusa. A test: páncél, melyet felvesz, hogy a Sátánnal harcba szálljon. A betlehemi barlang: templom, vagyis ház, melyet szentség illet.

Kotta

(1) R. Isten a földet
kezében tarja
idők kezdetétől,
szilárd a trónja,
él ő mindöröktől.

(2) Az Úr országol,
nagy hatalommal,
fényes dicsőséggel,
övezvén magát
fenséges erővel. R.

(3) Nagy csodálatos
az Úr a mennyben,
hatalmasságában,
igéje biztos
fenn a magasságban. R.

(4) Szentség illeti
házadat, Uram,
nagy az ékessége,
megáll örökké,
nem lesz soha vége. R.