Az Isten megerősítette a föld kerekségét

Deus enim firmavit
Augusztus 6. | Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása
Offertórium
Karácsony második miséje (Pásztorok miséje)
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 92,1.2.1.4.5 Forrás: GH 39 (40. oldal)

A ma született, tehetetlennek látszó Kisgyermek: maga a teremtő Isten. Szent embersége: istenségének trónusa. A test: páncél, melyet felvesz, hogy a Sátánnal harcba szálljon. A betlehemi barlang: templom, vagyis ház, melyet szentség illet.

Kotta

Az Isten megerősítette a föld kerekségét, —
és az meg nem inog, +

R. szilárd a te trónod kezdet /óta, Isten, *
te vagy az örök/ké való.

V. Az Úr országol, ékesség/be öltözött, *
hatalomba öltözött, és erővel övezte /fel magát. R.

V. Hatalmas az Úr a magasságban, +
bizonyságai hitelesek minde/nek fölött, *
a te házadat szentség illeti, Uram, örök i/dőkre. R.