A látomást, melyet láttatok

Visionem quam vidistis
Augusztus 6. | Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása
Kommunió
Nagyböjt 2. vasárnapja
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Mt 17,9; Zs 96 Forrás: GH 93 (90. oldal)

A szentmisében és a szentáldozásban mi is a Tábor-hegyi látomás részesi lettünk, s most, hogy a hlálból már föltámadt az Emberfia, hirdetjük az Úrnak e látomásában megmutatkozó istenségét.

Kotta

A látomást, melyet láttatok, senkinek ne mondjátok, mígnem a halálból föltámad az Emberfia.

(1) Az Úr országol, örvendezzen /a föld, *
vigadjon a szigetek soka/sága.
(2) Körülötte felhő és /homály, *
jog és igazság az Ő trónjának /alapja. ANT.

(3) Előtte /tűz jár, *
és megégeti körös-körül az Ő ellensé/geit.
(4) Fénylenek villámai a föld kerek/ségén, *
látta a föld, és megresz/ketett. ANT.

(5) A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr színe /előtt, *
az Úr színe előtt az /egész föld.
(6) Hirdették az egek az Ő igaz/ságát, *
és látták minden népek az Ő dicső/ségét. ANT.

(7) Világosság támadott az iga/zaknak, *
és az igazszívűeknek /vígasság.
(8) Vigadjatok, igazak, az /Úrban, *
és dícsérjétek az Ő szentségének emléke/zetét. ANT.