Ez az én testem

Hoc corpus
Nagypéntek
Kommunió
Nagyböjt 5. vasárnapja
Kommunió
Nagycsütörtök
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: 1Kor 11,24.25.23.26 Forrás: ÉE 543 (651. oldal), GH 119 (112. oldal)

A szentáldozás éltető Kenyér, Jézus isteni teste, az angyalok eledele. De gondoljunk most arra is, hogy mi Jézus megtöretett testét esszük, kiontott vérét isszuk: a szentáldozás a megfeszített Jézussal egyesíti életünket.

Kommúnió a szenvedés idejében, különösen Nagycsütörtökön. A régi magyar hagyomány szerint e tételt énekeljük Nagypénteken, az áldozási szertartás elején.

Kotta

Ez az én testem, mely értetek adatik; ez az Újszövetség kelyhe az én véremben.

(1) Azon az éjszakán, melyen elárul/tatott, *
Urunk Jézus /így szólt: EZ AZ ÉN TESTEM.

(2) Valahányszor ezt /teszitek, *
az én emlékezetemre /tegyétek! EZ AZ ÉN TESTEM.

(3) Valahányszor e kenyeret eszitek és e kelyhet /isszátok, *
az Úrnak halálát hirdetitek, míg el nem jő. EZ AZ ÉN TESTEM.

Ugyanez a tétel díszes verzusokkal: